Betekenis van teleurstellingen

De betekenis van teleurstellingen. Het is voor sommigen een lastig begrip. Maar wat ik versta onder teleurstellingen is feitelijk een verzamelnaam voor een diversiteit aan negatieve ervaringen. Ervaringen die je niet had verwacht of op had gehoopt. Ik gebruik bewust niet te term traumatische ervaringen, omdat de term trauma wordt gebruikt voor hele schokkende ervaringen.

Omdat ook kleine en herhaalde negatieve ervaringen een impact kunnen hebben op ons welbevinden, gebruik ik liever de term teleurstellingen. Bovendien gebruik ik deze term ook, omdat ze beter past als tegenpool voor de term successen.

Niemand spreekt van een trauma versus successen. Een derde reden is het taalgebruik. Trauma is een medische term en ik kies ervoor om mijn theorie zo toegankelijk mogelijk te maken.

Voorbeelden van de betekenis van teleurstellingen

Voorbeelden van teleurstellingen zijn er velerlei. Bijvoorbeeld: sterven, ongezondheid, ziekte, een minder uiterlijk, een lage status, misbruik, pesten, verminking, gehandicapt, geaardheid en acceptatie, kinderloosheid, adoptie, scholing, eenzaamheid, een te kort aan liefde, een te kort aan vriendschap, teleurgesteld zijn in mensen, geen werk, armoede, verveling, verlies van een wedstrijd, zakken voor een examen, een afwijkende cultuur, etc., etc.

Wil je meer weten over teleurstellingen en angst?

Wanneer je meer wilt weten over teleurstellingen en angst, raad ik je aan om mijn gratis e-book eens te lezen. Hieronder leg ik je uit wat de relatie tussen teleurstellingen en angst is, en geef ik hét antwoord op angst. Via onderstaande link kun je mijn e-book helemaal gratis downloaden!

Lees ook