De oorzaken en oplossing voor angst. Dit is hét antwoord op angst!

angst oorzaak

Als je je angst wil overwinnen is het belangrijk om eerst de oorzaak van angst te achterhalen. Pas wanneer je de kernoorzaak hebt gevonden, kun je je angst tot op het bot begrijpen en beheersen.

Overmatige angst en mentale problemen

In mijn optiek is de bron van alle mentale problemen een overmatige angst. Zonder een overmatige angst is er geen probleem. Een krasse uitspraak die ik in mijn boek zal onderbouwen. De functie van angst is je waarschuwen voor gevaar om je te beschermen tegen gevaar. In het geval van overmatige angsten ben je echter niet in staat om je probleem op te lossen. De angst blijft je maar waarschuwen, maar als je niet weet wat te doen, drijft de angst je tot wanhoop. Je gevoelens zijn uit balans en dat veroorzaakt veel stress. Zie het processchema als bijlage in mijn boek en op deze site.

Stressen om een oplossing te vinden

De stress die je onder druk zet om te presteren, om een oplossing te zoeken. Je piekert je wezenloos en het kost je bergen met energie. De slapeloze nachten slurpen het laatste restje energie ook nog eens op. Je begrijpt totaal niet waar die angst vandaan komt. Bij gebrek aan oplossingen doe je alles om jezelf van dat ellendige gevoel te bevrijden. Situaties ontwijken, vluchten, verdoven met ongezond gedrag, etc. Dwangmatig kies je uitsluitend voor jouw absolute veiligheid en daarmee doe je jezelf en je naasten heel veel te kort. Je zelfvertrouwen daalt tot nul. Het leven lijkt zinloos geworden.

oefeningen tegen angst
Heb jij last van angsten?

Overmatige angst is een verlammend gevoel. Je wordt bang van je angst. Een angst die je vroeger niet had. Er moet dus wel iets mis zijn gegaan. Jouw angst kan niet anders dan een signaal zijn voor een grote afwijking, omdat de sterkte van die angst niet ‘normaal’ is. Iedereen overtuigt je dat er geen gevaar is, terwijl jij niet in staat bent om je angst te beheersen. Je schaamt je ervoor. En als je wel over je angst durft te spreken, doe je dat vooral om erkenning en begrip te vragen. Jij kunt er niets aan doen. Ze mogen niet oordelen over jou. Jij bent een terecht slachtoffer.

Die erkenning maakt je leven wellicht dragelijker, maar het verlost je niet van je angsten. Feitelijk wil je alleen maar dat een ander jou accepteert, omdat jij dat zelf niet doet. Mijns inziens zou je je energie beter kunnen besteden aan het overwinnen van je overmatige angsten. De angst voor de angst kan tot gevaarlijke proporties leiden. Je fantasieën over gevaren worden een realiteit. Je leeft in een heel gevaarlijke wereld, die er continu op uit is om jouw leven te verzieken en zelfs te vernietigingen.

Geen sprake van een afwijking of ziekte

In mijn opvatting is er helemaal geen sprake van een afwijking of ziekte en gelukkig kan ik dat onderbouwen. Het is nogal wat om dit te beweren. Lijnrecht tegenover alle reguliere opvattingen. Deskundigen noemen overmatige angst graag een ziekte in plaats van een probleem. Tja, als een deskundige een probleem niet kan oplossen, is dat natuurlijk geen visitekaartje. In het geval van overmatige angsten zul je ook zien dat je iets niet goed doet. Ik zal onderbouwen dat je terecht door je angst wordt gewaarschuwd. Angst is altijd een goede raadgever, tenminste als je je angst volledig begrijpt.

Erkennen en herkennen van angst

Angsten begrijpen begint met het erkennen en herkennen van angst. Van een hele sterke emotie tot en met een zwak gevoel. Soms zelfs zo zwak dat je er niet bewust van bent, maar wel degelijk aanwezig. Gevoelens zijn nooit weg te denken. Gevoelens horen bij de biologie van de mensen. Gelukkig zijn gevoelens meestal in balans en onder controle. In het geval van overmatige angsten kan je leven een hel worden.

Één emotie angst

In mijn optiek is er maar één emotie angst. Het enige verschil is de sterkte van de emotie. De angst voor een spin voelt precies hetzelfde als de angst voor kleine ruimten, tenminste als ze even sterk zijn. Jouw angst voelt hetzelfde als de mijne.

In de literatuur worden vele angsten gecategoriseerd. Bijvoorbeeld faalangst, claustrofobie, smetvrees, etc., etc. De hoeveelheid ‘angsten’, alle met ingewikkelde Latijnse namen, doen ons overtuigen dat angst begrijpen alleen is voorbehouden aan wetenschappers. In mijn optiek zijn dat echter geen angsten, maar categorieën van gevaren. Dat zal straks wel duidelijk worden. Voor hetzelfde gevaar is de ene persoon totaal niet bang en de ander wel. Waar je vroeger bang voor was, hoeft dat nu niet meer te zijn en andersom. Het is allemaal het gevolg van een ongelukkige verwerking van teleurstellingen. Lees anders mijn blog over teleurstellingen nog eens door.

Angsten zijn er altijd

Zoals gezegd, angsten zijn er altijd. Van een sterke emotie tot en met zwakke gevoelens op de achtergrond. Het erkennen en herkennen van een sterke emotie vormt geen probleem. De bewering dat voorzichtigheid en verlegenheid gebaseerd zijn op angst roept wel weerstand op. Niemand wil graag voor angsthaas uitgemaakt worden. Je schaamt je kapot. Angstige personen worden vaak onterecht gezien als zielenpoten of als losers en daar zit niemand op te wachten.

In alle toonaarden wordt deze angst ontkent. Toch zijn voorzichtigheid en verlegenheid in mijn optiek wel degelijk angsten, zij het de zwakkere gevoelens op de achtergrond met een positieve insteek. Er is niets mis mee om voorzichtig te zijn in situaties waarin je niet zeker bent van je zaak. Pas als voorzichtigheid en verlegenheid overdreven groot worden, accepteert men wel dat het om angst gaat. Kortom, erkennen en herkennen van angst is een voorwaarde om angst te begrijpen.

Angst begrijpen

In deze paragraaf ga ik uitleggen waarom en wanneer de emotie angst zich doet gelden. Voor de volledige theorie, plus de vele toelichtingen en voorbeelden, verwijs ik naar mijn boek. In deze blog beschrijf ik alleen de hoofdlijnen. Ik hoop dat ik je hiermee voldoende inspireer om het volledige verhaal te lezen.

Als je jezelf van je overmatige angsten wil verlossen pieker je je wezenloos. Analyses die met de dag veranderen. Je wordt wakker met nieuwe gedachten die voortkomen uit je onderbewustzijn. Soms positief, soms negatief. Twee stappen vooruit, een stap terug. Je kent het wel. Keer op keer ben je teleurgesteld, omdat het ultieme antwoord, het antwoord dat je eeuwig verlost van je pijn, maar niet naar boven wil komen.

hulp bij angststoornis
Wat doe jij om angst weg te nemen?

Het antwoord op angst

Ik wilde hoe dan ook dat antwoord vinden, ik wilde een rode draad. Geen gekunsteldheid met allerlei theorieën die ik maar moest gehoorzamen om van mijn angsten verlost te worden. Ik wilde geen schijnrust maar een intrinsieke rust, een wezenlijke rust. Ik wilde geen energie verspillen aan het programma denken door een ander voorgeschreven. Of dit nu een religie betrof, een goeroe of een stappenplan van de reguliere psychologie, ik koos hier niet voor. Ik was er heilig van overtuigd dat er een rode draad moest bestaan. Een rode draad die voor elk mens moest gelden. Het heeft me heel wat hoofdpijn en andere ongemakken opgeleverd.

Hele scenario’s heb ik doorlopen. Waar kwam die angst toch vandaan. Het bleken ontelbare antwoorden, waaruit ik geen rode draad kon destilleren.

In mijn blog en boek over teleurstellingen heb ik toegelicht dat de interpretatie van waarnemingen je gevoelens en emoties kaderen. Ik kwam tot de ontdekking dat de interpretaties van waarnemingen altijd tweeledig zijn. Dat was mijn eureka moment, dé toegang tot het overwinnen van mijn overmatige angsten. Je beoordeelt namelijk een waarneming altijd op zowel een mogelijk gevaar als op de risico’s voor pijn. Waarschijnlijk heeft de veiligheidskunde mij deze openbaring gebracht. Daar wordt namelijk wel een onderscheid gemaakt tussen gevaar en risico. Om diverse redenen is het lastig deze twee begrippen te onderscheiden. Eerst een klein voorbeeld.

Je staat op een spoorwegovergang en er is een kans dat er een trein aankomt. De trein is dan het gevaar. Als jij je niet kunt beschermen tegen dit gevaar is er een risico voor pijn. Een mogelijk letsel of zelfs de dood is dan de pijn. In mijn boek beschrijf ik nog meer voorbeelden om dit verschil duidelijk te maken.

Het verschil tussen gevaar en risico

In de volksmond worden de begrippen gevaar en risico door elkaar gebruikt, zonder hier bewust van te zijn. Dat maakt het nog ingewikkelder. Je spreekt over gevaar, terwijl je het feitelijk over pijn hebt en andersom.

Het is ook verdomd lastig om deze begrippen te onderscheiden, vooral omdat ze complementair zijn. Dat wil zeggen, ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, maar wel verschillend. Het is een vast koppel. Zonder gevaar is er geen risico en als er geen risico’s zijn, is er ook geen gevaar. Beide worden geïnterpreteerd. Ga je dit verschil begrijpen dan gaat er een wereld voor je open. Dat beloof ik je. Het goede nieuws is dat je deze theorie op termijn ook weer los kunt laten, omdat je overtuigd bent geraakt. De theorie begrijpen is daarom niet voldoende, je dient deze te toetsen op je eigen situatie. Geloof me, als je de theorie begrijpt, zal de overtuiging er gegarandeerd komen.

In deze blog concentreer ik me op de belangrijkste verschillen tussen gevaar en risico. Dit is ook nodig om de theorie te begrijpen. Meer toelichting kun je lezen in het hoofdstuk angst.

Het eerste verschil: “Gevaar is de oorzaak en een risico op pijn is het gevolg”.

Een tweede verschil: “Een gevaar is een gebeurtenis in het heden (in het nu) en een risico voor pijn ligt in de toekomst’.

Het belangrijkste verschil: “Bij gevaar hoort de emotie angst en bij pijn hoort de emotie verdriet”.

Je zult je afvragen of dit nu de oplossing is van je overmatige angsten. Nee, dat is het niet. Dat wordt pas duidelijk als we het begrip gevaar nader duiden.

Mijn definitie van gevaar luidt als volgt: “Gevaar is een gebeurtenis met een risico voor pijn”. Hierop baseer ik mijn volgende en zeer essentiële stelling:

“Er is pas gevaar als jij weet of als jij denkt dat jij je niet kunt beschermen tegen een gevaarlijke gebeurtenis”.

LEES: “Er is pas angst als jij weet of als jij denkt dat jij je niet kunt beschermen tegen een gevaarlijke gebeurtenis”.

Het verschil tussen weten en denken

Als jij sterk genoeg bent om de bovengenoemde trein te stoppen is er geen gevaar en dus geen angst. Merk het verschil op tussen weten en denken. Daar ligt de sleutel van je overmatige angsten. Ik weet dat ik die trein niet kan stoppen, ik weet dat ik niet kan winnen van een leeuw, ik weet dat ik me niet kan beschermen tegen een wapen.

Tot zover het weten, maar nu het denken. Ik denk dat ik afga bij die presentatie, ik denk dat mijn hart niet sterk genoeg is, ik denk dat ik een zwak lichaam heb, ik denk dat niemand mij aardig vindt, ik denk dat ik mijn emoties niet kan verbergen, ik denk dat ik mijn angsten niet kan verbergen, ik denk dat ik me niet kan beschermen tegen een afwijzing als ik voor mijn geaardheid uitkom, ik denk dat ik niet kan vluchten, ik denk dat God mij zal straffen, ik denk dat ik zak voor mijn examen.

Gaat er al een lichtje branden? Ik ben benieuwd. Het zijn allemaal voorbeelden waarbij jij denkt dat je niet goed genoeg bent. Merk ook op dat je schaamte over je angsten groter is bij de voorbeelden over het denken dan de voorbeelden over het weten.

Je teleurstellingen hebben het wantrouwen in jezelf dermate groot gemaakt, dat je je voortdurend focust op gevaar. Alles stel je in het werk om nieuwe teleurstellingen te voorkomen. Je bent hypergevoelig voor gevaar. Je fantaseert zelfs gevaren. Gevaren waarvan jij denkt dat je er niet tegen opgewassen bent.

Negatief zelfbeeld

Door negatief over jezelf te denken creëer je je eigen gevaar, creëer je je eigen angst. Je zet jezelf neer als een zwakke persoon en jouw angst reageert adequaat. Je bent immers een gevaar voor jezelf geworden. Een zwak persoon die tegen zichzelf beschermd moet worden en dus waarschuwt je angst. Zwak in lijf en geest (uiterlijk, gezondheid, intelligentie, wijsheid, etc.).

angst loslaten
Iedereen kan zijn angsten overwinnen

Je zou het ook persoonlijke onmacht kunnen noemen. Je angst is niet meer dan een logisch gevolg op een zwakte, gewoon een biologische reactie. Als jij jezelf en anderen als een gevaar ziet, leef je in een wereld met alleen maar gevaren. Het is dan toch positief dat jouw eigen angst je daar voortdurend voor waarschuwt. “Praat jezelf geen zwakte aan” zegt je angst. Luister ernaar, zou ik zeggen. Jouw angst blijkt uiteindelijk echt een betrouwbare raadgever, want je doet iets niet goed. Tenminste, als je verlost wil worden van je overmatige angsten en dat wil je.

In de reacties van mensen vragen ze me of dit nu dé oplossing is om jezelf te verlossen van overmatige angsten. Ik antwoord dan steevast dat ze deze vraag nooit zouden stellen, als ze de theorie zouden begrijpen. Ze zijn er dan blijkbaar nog niet van overtuigd.

Gelukkig kan ik me beroepen op de vele positieve reacties. Ja, ook van mensen die al jarenlang afhankelijk zijn van hulpverlening. Maak je keuze. Wil je slachtoffer blijven, afhankelijk blijven van die superveilige zorg, een gegarandeerde uitkering, of met volle teugen genieten van het leven. Het leven is al zo kort en je kunt het niet over doen. In het hoofdstuk angst geef ik ook voorbeelden van obstakels. Wat weerhoud je ervan om mijn theorie te omarmen.  

Op de valreep nog enkele bijzondere voorbeelden van gevaren. Je vindt ze uitgebreid terug in mijn boek. Namelijk faalangst, onzekerheid en de lat te hoog leggen.

In geval van faalangst zie jij jezelf als gevaar, als een zwak persoon. Een persoon die niets kan. Onzekerheid is gevaarlijk, omdat verkeerde keuzes maken gevaarlijk kan zijn. Angstige mensen zijn voortdurend aan het twijfelen. Ze stellen zo veel mogelijk beslissingen uit. Ze denken dat ze niets weten. De lat te hoog leggen kan gevaarlijk zijn, omdat er een groter risico is voor teleurstellingen.

Tenslotte, een gevaar kun je ook bestrijden door je sterk te maken. Te leren. Als je bang bent om te vliegen zou een cursus tegen vliegangst kunnen helpen. Als je bang bent voor een hond zou je een hondentraining kunnen volgen. Als je bang bent voor jezelf, zou je de inhoud van mijn boek kunnen bestuderen.

Hoe kun je teleurstellingen verwerken?

teleurstellingen

Teleurstellingen en successen kunnen een allesbepalende rol spelen in ons leven. In deze blog besteed ik voornamelijk aandacht aan teleurstellingen, omdat juist de impact van teleurstellingen kan leiden tot grote mentale problemen, terwijl dat bij successen niet persé het geval is.

De betekenis van teleurstellingen

Wat ik versta onder teleurstellingen is feitelijk een verzamelnaam voor een diversiteit aan negatieve ervaringen. Ervaringen die je niet had verwacht of op had gehoopt. Ik gebruik bewust niet te term traumatische ervaringen, omdat de term trauma wordt gebruikt voor hele schokkende ervaringen.

Omdat ook kleine en herhaalde negatieve ervaringen een impact kunnen hebben op ons welbevinden, gebruik ik liever de term teleurstellingen. Bovendien gebruik ik deze term ook, omdat ze beter past als tegenpool voor de term successen.

Niemand spreekt van een trauma versus successen. Een derde reden is het taalgebruik. Trauma is een medische term en ik kies ervoor om mijn theorie zo toegankelijk mogelijk te maken.

Voorbeelden van teleurstellingen zijn er velerlei. Bijvoorbeeld: sterven, ongezondheid, ziekte, een minder uiterlijk, een lage status, misbruik, pesten, verminking, gehandicapt, geaardheid en acceptatie, kinderloosheid, adoptie, scholing, eenzaamheid, een te kort aan liefde, een te kort aan vriendschap, teleurgesteld zijn in mensen, geen werk, armoede, verveling, verlies van een wedstrijd, zakken voor een examen, een afwijkende cultuur, etc., etc.

Zintuigelijke prikkels bepalen wat we waarnemen

In de volksmond spreken we vaak over pijn als we het hebben over de negatieve prikkels van het gevoelszintuig. Maar waarom zouden we een hard en vreselijk geluid ook niet een pijnervaring noemen. Evenals een vieze smaak, een vieze geur of een bloedig beeld. Waarschijnlijk zal dit een reden zijn dat we negatieve ervaringen, teleurstellingen, dikwijls ook pijnlijke ervaringen noemen.

Een combinatie van zintuigelijke prikkels bepalen wat we waarnemen. De waarneming kan ook een interne waarneming zijn of een combinatie van beide. Interne waarnemingen, zoals ik ze noem, zijn bijvoorbeeld fantasieën, herinneringen of dromen. De interpretatie van een waarneming (bewust of onbewust), bepaalt hoe we ons voelen. Van sterk emotioneel tot een dermate zwak gevoel waar je je nog eens niet bewust van bent. Het gevoel is er altijd, maar vaak meer op de achtergrond.

De interpretatie is geen standaard gegeven voor een willekeurige persoon. In mijn boek beschrijf ik dat interpretaties veranderen door de teleurstellingen en de successen die je hebt meegemaakt. Bijvoorbeeld, in een situatie waar je eerst nooit bang voor was, kun je dat nu wel zijn. Dezelfde redenatie gaat op voor de emoties boosheid, verdriet en liefde.

Ook kunnen de interpretaties verschillen per persoon. De een is bang voor honden en de ander totaal niet. De interpretatie is een belangrijk gegeven waar ik in mijn boek uitgebreid op terugkom. Kijk in dit verband ook eens naar het processchema dat als bijlage in mijn boek is toegevoegd, maar ook op de site is geplaatst.

Teleurstellingen ontstaan.

Teleurstellingen zijn ervaringen en omstandigheden die je niet wilt meemaken, waarvoor je niet hebt gekozen. Teleurstellingen zijn het gevolg van verwachtingen die niet zijn uitgekomen en behoeften die niet zijn ingevuld. Feitelijk zou je kunnen zeggen dat verwachtingen ook behoeften zijn, want een verwachting is een behoefte die je zelf hebt gecreëerd. Verwachtingen kunnen daarom in een en dezelfde situatie per persoon totaal verschillend zijn.

Naast verwachtingen en hoop hebben we ook onze basale behoeften, onze biologische behoeften. Denk bijvoorbeeld aan eten, seks, kleding om je te beschermen tegen de koude, etc. Ook het niet invullen van deze behoeften kan leiden tot grote teleurstellingen.

Teleurstellingen ontstaan door onvervulde verwachtingen

Zoals gezegd, ontstaan teleurstellingen als niet wordt voldaan aan jouw behoeften en verwachtingen. Je bent als persoon jezelf continu aan het vergelijken met een ander. Dat kan positief of negatief uitpakken. Een ander kan je bijvoorbeeld inspireren om aan iets moois te beginnen. Een vergelijking kan echter ook een verwachting creëren die te hoog is gegrepen.  Verwachtingen zijn vaak gebaseerd op vergelijkingen. Het is een gegeven, maar wel een gegeven dat tot grote teleurstellingen kan leiden.

Iedereen weet dat als je de lat te hoog legt het resultaat kan tegenvallen. De lat leg je hoog, omdat je hetzelfde of een hoger niveau wil bereiken dan je voorbeeld. De lat te hoog leggen is een grote valkuil, dat is eenieder bekend. We worden continu door de media en bij andere gelegenheden geconfronteerd met perfecte mensen.

Perfecte mensen interesseren je ook. Perfect in muziek, perfect in schoonheid, perfect in wijsheid. Perfectie loont blijkbaar, want perfecte mensen krijgen veel meer aandacht en privileges. Je moet wel heel sterk in je schoenen staan om hier niet door te worden beïnvloed.

De lat te hoog leggen kan ook een resultaat zijn van onbegrepen en onverwerkte teleurstellingen. Je hebt dan de behoefte om een of meerdere teleurstellingen te compenseren of ongedaan te maken met positieve resultaten, met successen. Bijvoorbeeld de continue behoefte om te scoren door een minderwaarheidsgevoel. De niet aflatende behoefte aan erkenning. Allemaal het gevolg van een negatief zelfbeeld. Dit zal later in het boek duidelijk worden.

Een tweede reden om de lat te hoog te leggen, is het voorkomen van nieuwe teleurstellingen. Alles stel je in het werk om teleurstellingen te voorkomen, om ze voor te zijn. Je zou de eerste zijn die hierin zou slagen. Je hebt dan een voortdurende focus op gevaar en je bent niet meer in staat om positief over de toekomst te denken. De lat te hoog leggen is een garantie op nieuwe teleurstellingen.

Naast verwachtingen kennen we het begrip hoop. In geval van hoop besef je dat er een kans is dat een verwachting niet uitkomt. Je bent als het ware beter voorbereid op een teleurstelling.

Behoeften en verwachtingen staan los van leeftijd. Een vergelijking, die leidt tot een verwachting, hoeft immers niet gebaseerd te zijn op een volwassen gedachte. Een vrolijk kind met lieve ouders kan voor een ander kind weer een verwachting creëren, zonder dat hier een rationele beoordeling aan ten grondslag ligt. Een kind met veel vriendjes en veel aandacht kan voor een ander kind weer een verwachting creëren.

teleurstelling verwerken
Hoe kun je teleurstellingen verwerken?

Omgaan met teleurstellingen

In mijn optiek is de grondslag van mentale problemen de versterking van negatieve gevoelens die voortdurend om aandacht vragen, die voortdurend op de voorgrond treden, maar waar je geen raad mee weet. Je doet er alles aan om ze te begrijpen of ervoor te vluchten.

Gevoelens vragen om een actie, maar als je niet weet wat te doen, drijven je sterke gevoelens je tot wanhoop. Je kunt er niet blijvend aan ontsnappen. Je kunt er op zijn hoogst tijdelijk aan ontsnappen, bijvoorbeeld met mediatie, yoga of met ongezond gedrag. Denk hierbij aan alcohol, drugs of andere middelen. In mijn boek geef ik meer voorbeelden van ongezond gedrag en verslaving aan dat gedrag.

Teleurstellingen roepen angst, verdriet en boosheid op

Teleurstellingen versterken je negatieve gevoelens. Je gevoelens raken door teleurstellingen uit balans. Je verliest controle over je versterkte gevoelens. Uiteraard is de sterkte afhankelijk van het aantal en de grootte van de teleurstellingen. De vraag is, wat het mechanisme van teleurstellingen is. Wat doet het met emoties en gevoelens. Dat is de reden dat het eerste hoofdstuk in mijn boek gaat over teleurstellingen.

Teleurstellingen leiden tot een mix aan gevoelens. Teleurstellingen roepen niet alleen verdriet op, maar ook angst en boosheid. Het is juist deze mix die het verwerken van teleurstellingen zo complex maakt en helaas te vaak leidt tot een verkeerde verwerking. Soms wel met hele desastreuze gevolgen.

Overmatige angsten, depressie, dwang, etc. kunnen je leven tot een hel maken. Daar hoef ik je niet van te overtuigen. Je maakt het zelf mee, je hebt het meegemaakt of je hebt het ervaren in je omgeving. Meer bewust worden van je gevoelens is niet de enige sleutel tot een oplossing van mentale problemen. Juist het begrijpen van je gevoelens is essentieel. Begrijpen van gevoelens is de belangrijkste sleutel om je gevoelens te kunnen beheersen, te controleren. Dat is de essentie van mijn boek.

Verwerking van teleurstellingen

Een verkeerde verwerking van teleurstellingen kan leiden tot allerlei ongewenste gevoelens. Een onbegrepen angst kan leiden tot een groot wantrouwen. Wantrouwen in jezelf en wantrouwen in een ander. Een grote teleurstelling in de mensen en in jezelf. Je durft niets meer te ondernemen en hiervoor bedenk je allerlei excuses. Jij ben immers niet bang. Jij bent geen loser. Het onbegrepen verlies leidt maar al te vaak tot zelfmedelijden. Je profileert jezelf als slachtoffer.

Alle verantwoording voor je rotgevoel leg je bij een ander en alle kritiek op jou is volkomen onterecht. Van jou mag niemand iets verwachten, want jij bent immers slachtoffer. En wat te denken van een onbegrepen boosheid. Je strijd om genoegdoening kan een heel leven duren. Ik zal je de voorbeelden besparen. Boosheid kan ook naar jezelf gericht zijn. Je vergeeft jezelf niet van je ‘fouten’ en in jouw ogen kun je niets meer goed doen. Je schaamt je voor jezelf.

Ik hoef je niet uit te leggen dat al deze gevoelens nu niet bepaald dé ingrediënten zijn om je gelukkig te voelen. Daarom besteed ik in mijn boek heel veel uitleg over het begrijpen van deze emoties en aanverwante mentale problemen. In mijn ogen een absolute voorwaarde om je emoties te controleren en alles wat daarmee samenhangt.

Teleurstellingen en stress

Gevoelens uit balans leiden tot stress. De stress zet je onder druk om controle te verkrijgen, om je probleem op te lossen. De stress zet je onder spanning. De stress dwingt je om een prestatie te leveren. Als je daar niet in slaagt, zal de teleurstelling in jezelf toenemen. De ontevredenheid over jezelf zal zwaar drukken op je stemming en dat kan leiden tot een depressie. Je ziet geen enkele uitweg meer. Een groot gevaar.

Teleurstellingen hoeven niet altijd negatief uit te pakken. Van teleurstellingen kun je ook leren. Ik zeg altijd: “wijsheid is het gevolg van lijden”. Soms heb je hier wat hulp voor nodig en soms ook niet. In mijn boek beschrijf ik meerdere aspecten van teleurstellingen.

De relativiteit van geluk.

Het vergelijken van mensen onderling kun je niet uitschakelen. Je wordt er altijd door beïnvloedt. Positief of negatief. Soms inspirerend en leerzaam en soms een valkuil.

Met dit gegeven blijkt geluk ook zeer relatief. Relatief, omdat geluk altijd afhankelijk is van de omgeving. Een voorbeeld. Als een persoon met een minimaal inkomen wordt omgegeven door rijkdom en hij ziet alle vrijheden die bij die rijkdom horen, zal deze persoon zeer sterk in de schoenen moeten staan om zich niet ongelukkig te voelen. Het gevoel zal hem kunnen bekruipen dat hij er niet bij hoort, een loser is, omdat hij om financiële redenen voor diverse events moet afhaken. Hij gaat zich schamen voor zijn armoede. Als hij ook nog eens kinderen heeft die hij van alles moet ontzeggen wordt zijn geluksgevoel daar gegarandeerd door beïnvloed. Nog maar niet te spreken over de teleurstellingen van een kind zelf.

De uitspraak dat iedereen het goed heeft in een land als Nederland (niemand hoeft te sterven van de honger of de koude) is mijns inziens in mentaal opzicht een zeer kortzichtige uitspraak. Mensen die dit beweren, schieten echt te kort in hun empathisch vermogen.

blij zijn
Ultiem geluk?

De valkuil van successen.

Persoonlijke successen zijn leerzaam en verhogen je zelfvertrouwen. Niets mis mee. Het draagt bij aan je geluk, aan je trots zijn op jezelf. Maar wat, als je er niet bewust van bent waarom je die successen najaagt. Doe je dat puur voor meer aanzien, je ego, of omdat iemand anders dat van je verlangt. Als jij niet je best doet, word je misschien wel afgewezen, hoor je er niet meer bij, voel je je schuldig of zelfs minderwaardig.

Kortom, er zijn veel onzuivere redenen om successen na te jagen. Feitelijk streef je dan niet naar successen omdat je het zelf wilt, maar omdat het in jouw ogen voordelen biedt. Bijvoorbeeld omdat het goed is voor je ego. Voorbeelden te over. Kijk maar eens naar de politiek en advocatuur. In geval van politiek roep ik altijd mijn gevleugelde uitspraak dat de democratie ophoudt na het stemmen.

Daarna gelden immers de eigen agenda’s van de politici. Regelmatig bekruipt mij het gevoel dat advocaten eerder uit zijn op winst dan op waarheidsvinding, dit tot frustratie van slachtoffers. Als klap op de vuurpijl worden ze ook nog eens vaak uitgenodigd in de media om hun ‘successen’ te etaleren.

Oneigenlijke redenen om successen te behalen kunnen ook leiden tot grote teleurstellingen. Als successen uitblijven, kunnen personen in een diep gat vallen. Ze hebben immers nooit geleerd om op zoek te gaan naar zichzelf. Ze hebben nooit geleerd om hun eigen keuzes te maken. Misschien hebben ze wel heel verkeerde keuzes gemaakt en moeten ze weer opnieuw op zoek gaan naar een zinvolle invulling van hun levens. Voorwaar, geen gemakkelijke opgave.