Blog Stress

Oorzaken stress

Stress is het gevolg van emoties die in onbalans zijn geraakt. Versterkte emoties zijn de oorzaak van die onbalans. Versterkte emoties vragen om een actie en dat doen ze net zolang totdat de balans is hersteld. Men spreekt van een negatieve en een positieve stress. Een negatieve stress is bijvoorbeeld het gevolg van angst en boosheid. Een positieve stress is bijvoorbeeld het gevolg van een hevige liefde. Hoe sterker de emotie des te sterker is de stress. Een overmatige angst zal een hevige stress tot gevolg hebben. Kijk in dit verband ook nog eens naar het schema ‘stress beheersing’ op deze site of achter in mijn boek.

De stress zet je onder druk, zet je onder spanning om te presteren, je balans te herstellen. De stress geeft je extra kracht, extra macht om te presteren. Met een beheersing van je emoties kun je die balans herstellen of voorkomen dat je uit balans raakt. Stress kun je lichamelijk meten aan het hormoon cortisol.

Er zal altijd sprake zijn van een onbalans in emoties. Emoties zijn immers niet statisch en dat is maar goed ook. Emoties zijn een signaal om iets te ondernemen. Emoties bepalen je richting, je doelen, je wensen, je dromen, je bescherming. Zolang je in staat bent die emoties te begrijpen kun je ze beheersen en vormen ze geen probleem. Begrijpen van je emoties is dus essentieel.

Aanhoudende stress

Maar wat als je je hele sterke emoties niet begrijpt. Bijvoorbeeld de emotie angst. Sterke emoties die je niet begrijpt en dus niet kunt beheersen, drijven je tot wanhoop. De emotie dwingt je om een actie te ondernemen, maar je weet totaal niet wat. Je wordt er radeloos van. Je voelt je machteloos en je piekert je oeverloos op zoek naar die ene ultieme oplossing. De oplossing die je bevrijdt van die sterke negatieve emoties. Je snakt ernaar om verlost te worden van overmatige angsten en boosheid. Een angst die verlamd en een boosheid met een continue focus op vergelding en wraak. Het oeverloze piekeren sloopt alle energie uit je lijf. Wat je ook denkt of doet, de antwoorden blijven uit en zolang antwoorden uitblijven, zal je je emoties niet onder controle krijgen en zal de stress blijven. De aanhoudende sterke stress wordt een ongezonde stress.

Symptomen stress

Er zijn diverse symptomen waaraan je stress kunt herkennen. Wellicht is de relatie met stress niet altijd voor honderd procent bewezen, maar wel dat er een sterk vermoeden is van een relatie. Voorbeelden van symptomen zijn hoofdpijn, slapeloosheid, concentratieverlies, uitslag, oorsuizen, hoge bloeddruk, nervositeit, etc. Los van de ongezonde effecten is de stress op zichzelf al een vervelend gevoel.

De strijd tegen stress

Als oplossingen uitblijven ga je tegen de stress zelf strijden. Een strijd die je nooit kunt winnen zolang je niet in staat bent je emoties te beheersen. Zolang je emoties in onbalans zijn, zal de stress blijven en zullen je emoties blijven vragen om een actie.

Stress en schaamte

Evenals bij angst en boosheid speelt ook hier schaamte een rol. Als een aanhoudende stress te wijten is aan je onvermogen om je emoties te beheersen, zul je dit nimmer toegeven. Je zet je stoere masker op om je ego te beschermen en je denkt dat niemand hier doorheen kan prikken. Je hebt geen verklaring voor je stress en ontkent het in alle toonaarden. Toegeven zou betekenen dat je je sterke emoties moet blootgeven. Je eigen emoties die je totaal niet begrijpt. Daar ben je bepaald niet trots op. Jij hebt geen stress en als je het wel toegeeft is de stress te wijten aan je werk of aan een andere onschuldige reden. Een aanhoudende en overmatige stress is alleen gelegen in je onvermogen om de balans te herstellen. Bovendien maakt de energie die je nodig hebt om je grote geheim te verbergen de stress juist nog heviger. Een tijdelijke stress vormt gelukkig geen probleem. Daar hoef je je niet over te schamen. Dat begrijpt iedereen.

Stress en ongezond gedrag

Zoals gezegd, als je niet in staat bent je sterke emoties te beheersen, zal je strijd zich richten tegen de stress zelf. Dat kan leiden tot een onschuldig gedrag, maar ook tot zeer ongezond gedrag. De strijd tegen de stress zelf is een strijd die zich richt op ontspanning. Soms ben je er helemaal niet bewust van dat je bepaalde dingen doet vanwege de stress. Je wijt het aan je karakter. Zo ben je nu eenmaal. Je kunt er niets aan doen. Deskundigen hebben je overtuigd dat het een ziekte is en je legt je daarbij neer. Gedrag als gevolg van stress is samen te vatten als vluchtgedrag. Vluchten voor de spanning en op zoek naar ontspanning.  

Voorbeelden van onschuldig gedrag zijn bijvoorbeeld Yoga, bewegen, niet stil kunnen zitten, meditatie, een film kijken, muziek, wandelen, etc.

Voorbeelden van ongezond gedrag zijn bijvoorbeeld overmatig bewegen, eten, niet eten, zelfpijniging, alcohol, drugs, seks, gamen, gokken, religie, etc., etc. Alles doe je om die gekmakende stress te ontvluchten, ook al is het altijd maar tijdelijk. Het ongezonde gedrag leidt uiteindelijk tot veel meer stress. Zolang je geen oplossing of gezond alternatief hebt, bagatelliseer je de risico’s.

Je zou zeggen gokken en gamen zijn toch geen voorbeelden van ontspanning. Misschien is dat wel zo, maar het is wel een spanning die afleidt van de spanning veroorzaakt door stress. Met gokken en gamen denk je meer controle te hebben, totdat het gokken en gamen juist meer stress oplevert.

Letterlijk vlucht en ontwijk je ook een omgeving die veel stress oproept met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld een gemis aan contacten, eenzaamheid.

Wat je ook doet het lost niets op. Als je niet verlost wordt van je hevige stress, ligt een verslaving op de loer. Je kunt dan niet meer zonder ongezond gedrag. Vaak is de valkuil voor een verslaving niet alleen het ongezonde middel dat ontspant, maar ook de omgeving die daarbij hoort. Bijvoorbeeld alcoholgebruik bij feestjes. Alleen een gezellig feest ontspant al en daar komt de verdoving van alcohol nog bij. Als er sprake is van een alcoholverslaving wordt het echter nooit meer ‘gezellig’ zonder alcohol.

Stress en religie

Je zou het niet denken, maar ook religie of een andere leer kan een ontsnapping zijn voor stress. Teleurstellingen hebben je gevoelens versterkt. Gevoelens die om een actie vragen, maar wat als je die gevoelens niet begrijpt. Lees anders de blog en het hoofdstuk over teleurstellingen nog maar eens door. Teleurstellingen maken je onzeker, vergroten het wantrouwen in jezelf, maken je machteloos. Een hogere macht die je oneindige liefde belooft en alle morele antwoorden heeft, is dan gemakkelijk gevonden. Religie wordt jouw voorbeeld voor een foutloos leven. Je religie kan ook niet anders dan een absolute waarheid zijn, omdat deze door miljoenen wordt aangehangen en jij mag hierbij horen. Je nieuwe vrienden. Wat wil je nog meer. Kortom, de geprogrammeerde antwoorden worden je nieuwe zekerheid. Antwoorden waar jij juist zo’n grote behoefte aan had, ook al zijn ze niet van jezelf. Wordt je religie bedreigd dan roept dit veel stress op. Je wil niet opnieuw met je probleem geconfronteerd te worden. Een probleem dat je feitelijk met religie niet hebt opgelost.

De oplossing voor stress

In mijn optiek is er maar een oplossing voor overmatige stress en dat is het begrijpen van je emoties. Dat is ook de rode draad van mijn boek. Het begrijpen van je angsten, het begrijpen van je boosheid is de sleutel tot beheersing van je emoties. Daarom heb ik in mijn boek veel aandacht besteed aan de oorzaken van angsten en boosheid. Lees deze hoofdstukken enkele malen door totdat je overtuigd bent. Je zult ervaren dat je leven verandert. Een voorwaarde is wel dat je bereid moet zijn om naar jezelf te kijken, jezelf een spiegel voor te houden. Je bent namelijk lang niet altijd bewust van je angsten omdat deze niet op de voorgrond treden, terwijl je die juist moet erkennen en herkennen om te leren en overtuigd te raken. Ik zou zeggen laat je kans niet voorbijgaan. Het leven is al zo kort.

Stress en stemming

Een aanhoudende stress drukt op je stemming. Over stemming en depressie gaat mijn volgende blog.

Zie ook het schema Stress-Beheersing.

Copyright © 2021 J. Strik