Blog Depressie

Inleiding depressie

Mijn blog over stemming en depressie is eigenlijk het einde van een cyclus. Het is de cyclus van waarnemingen tot en met gedrag. Het gedrag is het resultaat van de voorgaande stappen. De cyclus die ik in een schema stress-beheersing visueel heb gemaakt. Het schema is beschikbaar op deze site en als bijlage in mijn boek opgenomen. Het betekent niet dat het boek eindigt met het hoofdstuk depressie. Integendeel, na dit hoofdstuk volgen de onderwerpen verslaving, dwang, burn-out en pesten. Deze hoofdstukken heb ik toegevoegd om mijn theorie verder uit te leggen en toe te passen.

Depressie is een groot maatschappelijk probleem. Enfin, iedereen kent de verhalen over het veelvuldige voorschrijven van antidepressiva en de voortdurende lobby en strijd van allerlei deskundigen en instellingen om de ziekte erkend te krijgen en stigmatisering tegen te gaan. Soms lijkt het wel een oneindige strijd. Een strijd die steeds weer terugkomt. Een strijd met een onduidelijk doel, omdat het mijns inziens niet alleen maar gaat over het bespreekbaar maken van een probleem. De verwachtingen zijn hoger gespannen, maar welke verwachtingen, zo vraag ik me af.

Depressie, een probleem of een ziekte

De vraag die zich daarom aandient is, of erkenning en acceptatie van je ziekte wezenlijk bijdraagt aan de genezing van je ziekte, bijdraagt aan een gelukkiger leven of een gemakkelijker leven. Ik geloof dat niet. Ik geloof niet dat een ander je mentaal probleem kan oplossen. Je moet het zelf doen. Van binnen blijft het knagen, blijf je ontevreden, blijft de hoop op ‘genezing’. Het lijkt wel het kip en het ei verhaal. Pas als je je depressiviteit volledig begrijpt, weet je dat erkenning door een ander niet wezenlijk heeft bijgedragen tot herstel. Op het moment dat je nog gebukt gaat onder een depressie is je dat echter nog niet duidelijk en blijf je strijden voor erkenning. Natuurlijk is erkenning van een probleem wel essentieel om toegang te krijgen tot hulp en zorg. Een probleem moet altijd bespreekbaar blijven om tot een oplossing te komen. Met wegkijken gaat het probleem een eigen leven leiden en wordt het alleen maar groter.

Ik ben van mening dat depressiviteit lang niet altijd een ziekte of stoornis is en daarmee trap ik veel mensen op hun ziel. Natuurlijk is dat niet mijn bedoeling. Het bestaan van depressiviteit zal ik nooit ontkennen, ik heb het tenslotte zelf meegemaakt. Ik heb echter mijn redenen om depressiviteit geen ziekte te noemen. Ik hoop dat ik dit in deze blog en mijn boek duidelijk kan maken. Het zijn vooral de deskundigen die depressie als een ziekte willen promoten en mijns inziens doen ze dat, omdat ze geen oplossing hebben voor een groot mentaal probleem. Het vrijwaart ze van kritiek. Als een deskundige een probleem niet kan oplossen ligt dat natuurlijk veel gevoeliger dan een deskundige die een ziekte niet kan oplossen. Uiteraard vraagt mijn stelling om een waterdichte argumentatie en ik zal mijn best doen om deze te geven. Een argument is in ieder geval dat er vele voorbeelden zijn van mensen die hun depressiviteit hebben overwonnen puur en alleen met gesprekken en antwoorden. Gesprekken en antwoorden zijn oplossingen voor problemen en geen genezing van een ziekte. Ik vind trouwens het oneindige labelen van de geestelijke gezondheidszorg sowieso een groot probleem. Voordat je het weet is heel de maatschappij ziek met alle risico’s van dien. Het is in ieder geval geen stimulans om mensen bewust te maken dat ze in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun geluk.

Oorzaak depressie

In mijn eerdere blogs heb ik beschreven dat teleurstellingen je gevoelens en emoties hebben versterkt. Hoe meer of hoe groter de teleurstellingen des te sterker de emoties. Ze dringen zich op de voorgrond en laten zich gelden. Als je deze emoties niet begrijpt, krijg je er last van en dat leidt tot een aanhoudende en sterke stress. Een stress met allerlei ongezonde effecten. Lees anders de vorige blogs en de hoofdstukken over teleurstellingen, angst, boosheid en stress nog eens door. Uiteindelijk hebben teleurstellingen je onzeker en wantrouwend gemaakt.

Symptomen depressie

Als je aanhoudend depressief bent, heb je een groot probleem. Hoe groter de depressie des te groter het probleem. Je voelt je compleet leeg, zwak en ziek. Je bent over alles en nog wat onzeker en je zelfvertrouwen is gedaald tot nul. Je voelt je mislukt. Al je energie heb je verbruikt aan het oeverloze piekeren, de hoofdpijnen en de slapeloze nachten zonder enig resultaat. Je kunt nergens meer van genieten. Niet van jezelf, van een ander of van het leven. Het leven is zinloos geworden. Vierentwintig uur per dag wordt je leven beheerst door een probleem waar je niet uitkomt. Alle hoop om tot een oplossing te komen is verloren. De enkele oplevingen die je hebt, zijn zo hoog gegrepen dat deze ook tot een grote teleurstelling zullen leiden. Ze zijn hoog gegrepen, omdat jij hoopt dat een ultiem succes, een ultieme waardering, een eeuwige beroemdheid, je definitief zal verlossen van je grote pijn. Je onbegrepen angsten en boosheid zorgen er echter voor dat je niets meer onderneemt. Je wil immers niet opnieuw geconfronteerd worden met deze negatieve emoties. Het zijn juist die emoties die jou het leven zuur hebben gemaakt. Hulp van anderen en zorgverleners hebben niet geholpen. Uiteindelijk wordt depressiviteit heel gevaarlijk en kan het tot een beslissing leiden om het leven te beëindigen. Niemand begrijpt de wanhoop in je daad. Niemand begrijpt de wraak in je daad. Niemand had het zien aankomen. “De schaamte maakt de beste maskers”.

Theorie depressie

Tot nu toe heb ik in mijn blogs veel aandacht gegeven aan teleurstellingen, angst, boosheid en stress. Meer aandacht is nodig voor de interpretatie van waarnemingen, omdat deze een relatie heeft met stemming. Depressiviteit is immers een aanhoudende negatieve stemming. De interpretatie van waarnemingen is een van de stappen uit de cyclus. Ik zal eerst wat voorbeelden geven als inleiding van mijn stelling over stemming en depressiviteit.

Wie kent het niet. Het gevoel dat bij trotsheid hoort. Het gevoel als je geslaagd bent in je opzet. Het gevoel dat je een ziekte hebt overwonnen. Het gevoel over een prestatie en de humor van een ander. Het gevoel van een sportwedstrijd winnen. Het gevoel dat je een probleem hebt opgelost. Het gevoel dat je met je handicap toch nog dingen kan doen. Het gevoel dat je gelukkig bent in de liefde. De trots om je kinderen. Enfin, zo kan ik nog wel even doorgaan. Het gevoel van genieten, ontspannen, vrij van stress.

De voorbeelden hebben niets met niveau te maken. Niets met een grote prestatie, waarmee jij je onderscheidt met anderen. Het zijn voorbeelden waarbij jij je eigen verwachtingen hebt waargemaakt, je eigen hoop is uitgekomen. Dat geldt voor iedereen, los van welk niveau dan ook. Het zijn je persoonlijke successen. Het is de tegenpool van teleurstellingen.  Het zijn de successen die je het gevoel van genieten geven.

Deze voorbeelden maken duidelijk dat genieten blijkbaar gekoppeld is aan een OORDEEL. Een oordeel of het een teleurstelling of een succes is. En in de kern het oordeel over goed en fout. Daarom trek ik de conclusie dat de interpretatie van waarnemingen niet alleen leiden tot gevoelens en emoties, maar ook tot oordelen, meningen. In al mijn hoofdstukken heb ik niet voor niets de rol van schaamte beschreven. Jouw schaamte wil jij niet blootgeven, juist omdat jij dat geen sterk punt van jezelf vindt. Het is jouw oordeel.

Vele of heftige teleurstellingen hebben je onzeker en machteloos gemaakt. Een bang en boos persoon. Een teleurgesteld persoon. Een persoon die niet in staat is zijn eigen emoties te begrijpen, niet in staat is zijn emoties te beheersen. Een persoon die zijn stress niet kan oplossen. Kortom, teleurstellingen hebben het WAARDEOORDEEL over jezelf aangetast. Het oordeel dat maakt dat je niet meer van jezelf kunt genieten en in het ergste geval jezelf haten.

STELLING: “Het gevoel van genieten, ontspannen, ont-stressen is geen emotie. Het is een gevoel van kracht, sterkte, energie, zekerheid, vertrouwen, samengevat als persoonlijke macht. De macht om je veilig te voelen. Het is je stemming”.

Met macht bedoel ik de macht over jezelf, je controle. Niet de macht over een ander. Die macht streef je alleen maar na als compensatie voor je persoonlijke onmacht.

Zelfvertrouwen is een waardeoordeel over jezelf. Iemand met veel zelfvertrouwen is eerder opgewekt dan iemand met minder zelfvertrouwen, dat weten we allemaal. Die zit lekker in zijn vel. Niets nieuws onder de zon. Het enige wat ik heb gedaan is het zoeken naar bewijzen waarom dit zo is. Wat is de reden voor een positieve of negatieve stemming. Mijn doel is je te overtuigen en zonder steekhoudende argumenten raak je niet overtuigd.

Oplossing depressie

De oplossing voor een depressie ligt nu wel voor de hand. Leer je emoties te begrijpen. Verlos je met kennis en beheersing van je eigen overmatige emoties en van die slopende en ongezonde stress. Het lijkt makkelijker gezegd dan gedaan, maar dat het kan, bewijzen de vele voorgangers. Mijn theorie is inmiddels in verschillende uitgaven al duizenden keren gedownload. Ik heb nog nimmer een inhoudelijk kritische opmerking ontvangen van een van de lezers, wel het tegenovergestelde, waarvoor ik dankbaar ben.

Met het verkrijgen van controle maak je je eigen keuzes. Zolang je keuzes zijn gebaseerd op de verwachtingen van een ander, zul je altijd stress ervaren en zul je je nooit echt veilig voelen, gelukkig voelen.

Als je gelooft dat erkenning van een ziekte de oplossing is, loop je mijns inziens op een dood spoor. Ook is er lef voor nodig om een andere koers te varen. Met de diagnose depressie wordt er goed voor je gezorgd. Met je depressie heb je alle aandacht. Je hoeft niet te presteren, want je bent immers ziek. Besef echter wel dat je veel mist in het leven, een leven dat al zo kort is en een leven dat je niet over kunt doen.

Je kunt je afvragen, wat de waarde is van mijn theorieën. Waarom zou jij je leven op je kop zetten. Het is immers een van de vele theorieën van ervaringsdeskundigen en goeroes. Na het lezen van mijn blog en mijn boek, mag jij daar zelf het antwoord op geven.

Copyright © 2021 J. Strik