Blog Angst

Overmatige angst

In mijn optiek is de bron van alle mentale problemen een overmatige angst. Zonder een overmatige angst is er geen probleem. Een krasse uitspraak die ik in mijn boek zal onderbouwen. De functie van angst is je waarschuwen voor gevaar om je te beschermen tegen gevaar. In het geval van overmatige angsten ben je echter niet in staat om je probleem op te lossen. De angst blijft je maar waarschuwen, maar als je niet weet wat te doen, drijft de angst je tot wanhoop. Je gevoelens zijn uit balans en dat veroorzaakt veel stress. Zie het processchema als bijlage in mijn boek en op deze site. De stress die je onder druk zet om te presteren, om een oplossing te zoeken. Je piekert je wezenloos en het kost je bergen met energie. De slapeloze nachten slurpen het laatste restje energie ook nog eens op. Je begrijpt totaal niet waar die angst vandaan komt. Bij gebrek aan oplossingen doe je alles om jezelf van dat ellendige gevoel te bevrijden. Situaties ontwijken, vluchten, verdoven met ongezond gedrag, etc. Dwangmatig kies je uitsluitend voor jouw absolute veiligheid en daarmee doe je jezelf en je naasten heel veel te kort. Je zelfvertrouwen daalt tot nul. Het leven lijkt zinloos geworden. Overmatige angst is een verlammend gevoel. Je wordt bang van je angst. Een angst die je vroeger niet had. Er moet dus wel iets mis zijn gegaan. Jouw angst kan niet anders dan een signaal zijn voor een grote afwijking, omdat de sterkte van die angst niet ‘normaal’ is. Iedereen overtuigt je dat er geen gevaar is, terwijl jij niet in staat bent om je angst te beheersen. Je schaamt je ervoor. En als je wel over je angst durft te spreken, doe je dat vooral om erkenning en begrip te vragen. Jij kunt er niets aan doen. Ze mogen niet oordelen over jou. Jij bent een terecht slachtoffer. Die erkenning maakt je leven wellicht dragelijker, maar het verlost je niet van je angsten. Feitelijk wil je alleen maar dat een ander jou accepteert, omdat jij dat zelf niet doet. Mijns inziens zou je je energie beter kunnen besteden aan het overwinnen van je overmatige angsten. De angst voor de angst kan tot gevaarlijke proporties leiden. Je fantasieën over gevaren worden een realiteit. Je leeft in een heel gevaarlijke wereld, die er continu op uit is om jouw leven te verzieken en zelfs te vernietigingen.

In mijn opvatting is er helemaal geen sprake van een afwijking of ziekte en gelukkig kan ik dat onderbouwen. Het is nogal wat om dit te beweren. Lijnrecht tegenover alle reguliere opvattingen. Deskundigen noemen overmatige angst graag een ziekte in plaats van een probleem. Tja, als een deskundige een probleem niet kan oplossen, is dat natuurlijk geen visitekaartje. In het geval van overmatige angsten zul je ook zien dat je iets niet goed doet. Ik zal onderbouwen dat je terecht door je angst wordt gewaarschuwd. Angst is altijd een goede raadgever, tenminste als je je angst volledig begrijpt.

Erkennen en herkennen van angst

Angsten begrijpen begint met het erkennen en herkennen van angst. Van een hele sterke emotie tot en met een zwak gevoel. Soms zelfs zo zwak dat je er niet bewust van bent, maar wel degelijk aanwezig. Gevoelens zijn nooit weg te denken. Gevoelens horen bij de biologie van de mensen. Gelukkig zijn gevoelens meestal in balans en onder controle. In het geval van overmatige angsten kan je leven een hel worden.

In mijn optiek is er maar één emotie angst. Het enige verschil is de sterkte van de emotie. De angst voor een spin voelt precies hetzelfde als de angst voor kleine ruimten, tenminste als ze even sterk zijn. Jouw angst voelt hetzelfde als de mijne. In de literatuur worden vele angsten gecategoriseerd. Bijvoorbeeld faalangst, claustrofobie, smetvrees, etc., etc. De hoeveelheid ‘angsten’, alle met ingewikkelde Latijnse namen, doen ons overtuigen dat angst begrijpen alleen is voorbehouden aan wetenschappers. In mijn optiek zijn dat echter geen angsten, maar categorieën van gevaren. Dat zal straks wel duidelijk worden. Voor hetzelfde gevaar is de ene persoon totaal niet bang en de ander wel. Waar je vroeger bang voor was, hoeft dat nu niet meer te zijn en andersom. Het is allemaal het gevolg van een ongelukkige verwerking van teleurstellingen. Lees anders mijn blog over teleurstellingen nog eens door.

Zoals gezegd, angsten zijn er altijd. Van een sterke emotie tot en met zwakke gevoelens op de achtergrond. Het erkennen en herkennen van een sterke emotie vormt geen probleem. De bewering dat voorzichtigheid en verlegenheid gebaseerd zijn op angst roept wel weerstand op. Niemand wil graag voor angsthaas uitgemaakt worden. Je schaamt je kapot. Angstige personen worden vaak onterecht gezien als zielenpoten of als losers en daar zit niemand op te wachten. In alle toonaarden wordt deze angst ontkent. Toch zijn voorzichtigheid en verlegenheid in mijn optiek wel degelijk angsten, zij het de zwakkere gevoelens op de achtergrond met een positieve insteek. Er is niets mis mee om voorzichtig te zijn in situaties waarin je niet zeker bent van je zaak. Pas als voorzichtigheid en verlegenheid overdreven groot worden, accepteert men wel dat het om angst gaat. Kortom, erkennen en herkennen van angst is een voorwaarde om angst te begrijpen.

Angst begrijpen

In deze paragraaf ga ik uitleggen waarom en wanneer de emotie angst zich doet gelden. Voor de volledige theorie, plus de vele toelichtingen en voorbeelden, verwijs ik naar mijn boek. In deze blog beschrijf ik alleen de hoofdlijnen. Ik hoop dat ik je hiermee voldoende inspireer om het volledige verhaal te lezen.

Als je jezelf van je overmatige angsten wil verlossen pieker je je wezenloos. Analyses die met de dag veranderen. Je wordt wakker met nieuwe gedachten die voortkomen uit je onderbewustzijn. Soms positief, soms negatief. Twee stappen vooruit, een stap terug. Je kent het wel. Keer op keer ben je teleurgesteld, omdat het ultieme antwoord, het antwoord dat je eeuwig verlost van je pijn, maar niet naar boven wil komen.

Ik wilde hoe dan ook dat antwoord vinden, ik wilde een rode draad. Geen gekunsteldheid met allerlei theorieën die ik maar moest gehoorzamen om van mijn angsten verlost te worden. Ik wilde geen schijnrust maar een intrinsieke rust, een wezenlijke rust. Ik wilde geen energie verspillen aan het programma denken door een ander voorgeschreven. Of dit nu een religie betrof, een goeroe of een stappenplan van de reguliere psychologie, ik koos hier niet voor. Ik was er heilig van overtuigd dat er een rode draad moest bestaan. Een rode draad die voor elk mens moest gelden. Het heeft me heel wat hoofdpijn en andere ongemakken opgeleverd.

Hele scenario’s heb ik doorlopen. Waar kwam die angst toch vandaan. Het bleken ontelbare antwoorden, waaruit ik geen rode draad kon destilleren.

In mijn blog en boek over teleurstellingen heb ik toegelicht dat de interpretatie van waarnemingen je gevoelens en emoties kaderen. Ik kwam tot de ontdekking dat de interpretaties van waarnemingen altijd tweeledig zijn. Dat was mijn eureka moment, dé toegang tot het overwinnen van mijn overmatige angsten. Je beoordeelt namelijk een waarneming altijd op zowel een mogelijk gevaar als op de risico’s voor pijn. Waarschijnlijk heeft de veiligheidskunde mij deze openbaring gebracht. Daar wordt namelijk wel een onderscheid gemaakt tussen gevaar en risico. Om diverse redenen is het lastig deze twee begrippen te onderscheiden. Eerst een klein voorbeeld.

Je staat op een spoorwegovergang en er is een kans dat er een trein aankomt. De trein is dan het gevaar. Als jij je niet kunt beschermen tegen dit gevaar is er een risico voor pijn. Een mogelijk letsel of zelfs de dood is dan de pijn. In mijn boek beschrijf ik nog meer voorbeelden om dit verschil duidelijk te maken.

In de volksmond worden de begrippen gevaar en risico door elkaar gebruikt, zonder hier bewust van te zijn. Dat maakt het nog ingewikkelder. Je spreekt over gevaar, terwijl je het feitelijk over pijn hebt en andersom.

Het is ook verdomd lastig om deze begrippen te onderscheiden, vooral omdat ze complementair zijn. Dat wil zeggen, ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, maar wel verschillend. Het is een vast koppel. Zonder gevaar is er geen risico en als er geen risico’s zijn, is er ook geen gevaar. Beide worden geïnterpreteerd. Ga je dit verschil begrijpen dan gaat er een wereld voor je open. Dat beloof ik je. Het goede nieuws is dat je deze theorie op termijn ook weer los kunt laten, omdat je overtuigd bent geraakt. De theorie begrijpen is daarom niet voldoende, je dient deze te toetsen op je eigen situatie. Geloof me, als je de theorie begrijpt, zal de overtuiging er gegarandeerd komen.

In deze blog concentreer ik me op de belangrijkste verschillen tussen gevaar en risico. Dit is ook nodig om de theorie te begrijpen. Meer toelichting kun je lezen in het hoofdstuk angst.

Het eerste verschil: “Gevaar is de oorzaak en een risico op pijn is het gevolg”.

Een tweede verschil: “Een gevaar is een gebeurtenis in het heden (in het nu) en een risico voor pijn ligt in de toekomst’.

Het belangrijkste verschil: “Bij gevaar hoort de emotie angst en bij pijn hoort de emotie verdriet”.

Je zult je afvragen of dit nu de oplossing is van je overmatige angsten. Nee, dat is het niet. Dat wordt pas duidelijk als we het begrip gevaar nader duiden.

Mijn definitie van gevaar luidt als volgt: “Gevaar is een gebeurtenis met een risico voor pijn”. Hierop baseer ik mijn volgende en zeer essentiële stelling:

“Er is pas gevaar als jij weet of als jij denkt dat jij je niet kunt beschermen tegen een gevaarlijke gebeurtenis”.

LEES: “Er is pas angst als jij weet of als jij denkt dat jij je niet kunt beschermen tegen een gevaarlijke gebeurtenis”.

Als jij sterk genoeg bent om de bovengenoemde trein te stoppen is er geen gevaar en dus geen angst. Merk het verschil op tussen weten en denken. Daar ligt de sleutel van je overmatige angsten. Ik weet dat ik die trein niet kan stoppen, ik weet dat ik niet kan winnen van een leeuw, ik weet dat ik me niet kan beschermen tegen een wapen. Tot zover het weten, maar nu het denken. Ik denk dat ik afga bij die presentatie, ik denk dat mijn hart niet sterk genoeg is, ik denk dat ik een zwak lichaam heb, ik denk dat niemand mij aardig vindt, ik denk dat ik mijn emoties niet kan verbergen, ik denk dat ik mijn angsten niet kan verbergen, ik denk dat ik me niet kan beschermen tegen een afwijzing als ik voor mijn geaardheid uitkom, ik denk dat ik niet kan vluchten, ik denk dat God mij zal straffen, ik denk dat ik zak voor mijn examen. Gaat er al een lichtje branden? Ik ben benieuwd. Het zijn allemaal voorbeelden waarbij jij denkt dat je niet goed genoeg bent. Merk ook op dat je schaamte over je angsten groter is bij de voorbeelden over het denken dan de voorbeelden over het weten.

Je teleurstellingen hebben het wantrouwen in jezelf dermate groot gemaakt, dat je je voortdurend focust op gevaar. Alles stel je in het werk om nieuwe teleurstellingen te voorkomen. Je bent hypergevoelig voor gevaar. Je fantaseert zelfs gevaren. Gevaren waarvan jij denkt dat je er niet tegen opgewassen bent.

Door negatief over jezelf te denken creëer je je eigen gevaar, creëer je je eigen angst. Je zet jezelf neer als een zwakke persoon en jouw angst reageert adequaat. Je bent immers een gevaar voor jezelf geworden. Een zwak persoon die tegen zichzelf beschermd moet worden en dus waarschuwt je angst. Zwak in lijf en geest (uiterlijk, gezondheid, intelligentie, wijsheid, etc.). Je zou het ook persoonlijke onmacht kunnen noemen. Je angst is niet meer dan een logisch gevolg op een zwakte, gewoon een biologische reactie. Als jij jezelf en anderen als een gevaar ziet, leef je in een wereld met alleen maar gevaren. Het is dan toch positief dat jouw eigen angst je daar voortdurend voor waarschuwt. “Praat jezelf geen zwakte aan” zegt je angst. Luister ernaar, zou ik zeggen. Jouw angst blijkt uiteindelijk echt een betrouwbare raadgever, want je doet iets niet goed. Tenminste, als je verlost wil worden van je overmatige angsten en dat wil je.

In de reacties van mensen vragen ze me of dit nu dé oplossing is om jezelf te verlossen van overmatige angsten. Ik antwoord dan steevast dat ze deze vraag nooit zouden stellen, als ze de theorie zouden begrijpen. Ze zijn er dan blijkbaar nog niet van overtuigd. Gelukkig kan ik me beroepen op de vele positieve reacties. Ja, ook van mensen die al jarenlang afhankelijk zijn van hulpverlening. Maak je keuze. Wil je slachtoffer blijven, afhankelijk blijven van die superveilige zorg, een gegarandeerde uitkering, of met volle teugen genieten van het leven. Het leven is al zo kort en je kunt het niet over doen. In het hoofdstuk angst geef ik ook voorbeelden van obstakels. Wat weerhoud je ervan om mijn theorie te omarmen.  

Op de valreep nog enkele bijzondere voorbeelden van gevaren. Je vindt ze uitgebreid terug in mijn boek. Namelijk faalangst, onzekerheid en de lat te hoog leggen.

In geval van faalangst zie jij jezelf als gevaar, als een zwak persoon. Een persoon die niets kan. Onzekerheid is gevaarlijk, omdat verkeerde keuzes maken gevaarlijk kan zijn. Angstige mensen zijn voortdurend aan het twijfelen. Ze stellen zo veel mogelijk beslissingen uit. Ze denken dat ze niets weten. De lat te hoog leggen kan gevaarlijk zijn, omdat er een groter risico is voor teleurstellingen.

Tenslotte, een gevaar kun je ook bestrijden door je sterk te maken. Te leren. Als je bang bent om te vliegen zou een cursus tegen vliegangst kunnen helpen. Als je bang bent voor een hond zou je een hondentraining kunnen volgen. Als je bang bent voor jezelf, zou je de inhoud van mijn boek kunnen bestuderen J

Copyright © 2021 J. Strik